Hoe werkt het?

Onze werkwijze

We waarderen uw interesse in ons concept en willen u graag meer informatie geven over onze werkwijze. Bij Perfectdram is ons voornaamste doel om hoogwaardige whisky aan liefhebbers te bieden tegen een eerlijke prijs. We zijn er trots op onze leden te betrekken bij elke stap van het whiskyproductieproces, van de initiële aanschaf van het vat tot het bottelen van het eindproduct.

Door regelmatige proefsessies raken we vertrouwd met onze eigen whisky en zien we hoe deze zich ontwikkelt tot een verfijnde drank waar we trots op zijn. Voor bepaalde vaten is er zelfs een mogelijkheid voor deelnemers om de faciliteiten van Perfectdram te bezoeken en hun handtekening op het vat achter te laten.

Deelnemen aan ons project is eenvoudig en transparant. Om te beginnen, maak alstublieft een account aan door u te registreren op onze website, www.perfectdram.nl, en zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens verstrekt. U kunt er ook voor kiezen om onze nieuwsbrief te ontvangen voor regelmatige updates.

Bij de aanschaf van een certificaat draagt elke deelnemer bij aan het vat, inclusief opslagkosten. Daarnaast, als we besluiten om de whisky te proeven, zijn de kosten €3,50 per monster, exclusief verzendkosten, met prioriteit voor deelnemende leden. Wanneer de beslissing wordt genomen om de whisky te bottelen (bij consensus van 70%), zullen wij zorgen voor een aantrekkelijk label, en deelnemers zullen de daaropvolgende kosten moeten dekken, zoals accijnzen, botteling en transport.

Vanuit onze basis in Nederland zullen we de distributiestrategie plannen, en de bijbehorende kosten worden gedragen door de deelnemers.

De voortgang wordt gedeeld via de nieuwsbrief.

Bij voorbaat dank voor uw interesse en steun.

Met vriendelijke groeten,

Team Perfectdram

Spelregels bij populaire vaten

Naar aanleiding van de run op populaire vaten hebben wij wat spelregels opgesteld om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om mee te doen in de speciale vondsten. In een vat zitten altijd een beperkt aantal flessen en op is echt op.

I

Een certificaat omvat een door Perfectdram vastgesteld minimum aantal flessen per deelnemer, wat wordt bepaald op basis van prijs en populariteit.
Met ingang van nu wordt er tevens een maximum aantal flessen aan elk certificaat verbonden, om zoveel mogelijk deelnemers de kans te bieden om deel te nemen.

Aangekochte certificaten worden zorgvuldig op naam van de koper geregistreerd, waardoor de eigendom en verantwoordelijkheid over de betreffende flessen duidelijk zijn vastgelegd. Na een succesvolle levering van de whiskyflessen staat het de certificaathouder vrij om te bepalen hoe zij met de flessen willen omgaan.
Of ze ervoor kiezen om de whisky te genieten, te verzamelen, te delen met vrienden of als een waardevol bezit te behouden, is volledig aan hen en in lijn met hun persoonlijke voorkeuren en doelen.

II
III

Met het oog op het creëren van een eerlijk speelveld en om elke deelnemer dezelfde kans te bieden, ontvangt iedereen op hetzelfde moment de benodigde informatie. Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde deelnemers een voorsprong krijgen en wordt de transparantie en gelijkheid van het proces gewaarborgd. Uitzonderingen op deze regel worden gedeeld via de nieuwsbrief.

Wij waarderen open discussies, echter, een redelijke benadering wordt verwacht. Bij Perfectdram worden regelmatig evaluaties uitgevoerd en waardevolle en haalbare ideeën worden in overweging genomen tijdens deze evaluaties.

IV

Samples en flessen
gereed om te bottelen

Het allerleukste aan participeren bij Perfectdram zijn de proefmomenten van samples uit de vaten en uiteindelijk de flessen die thuis afgeleverd worden met het eindresultaat. Dit is de beloning voor het opgebrachte geduld.
Elk jaar halen we op 2 momenten whisky uit de vaten die aan de beurt zijn om te beoordelen met de deelnemers. Welke vaten er aan de beurt zijn wordt bepaald door Perfectdram. Als een whisky aan het einde van de rijpingstijd zit kunnen we stemmen of we over gaan tot bottelen, nog 1 jaartje wachten, of laten liggen tot het volgende proefmoment dat per vat bekeken wordt.
Als we overgaan tot bottelen dan zullen we de deelnemers informeren. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

en ontvang ons wekelijkse updates!